Kategorier
Guider

Gradera samlarkort – allt du behöver veta

I den här artikeln har vi försökt att gå igenom allt du behöver veta om gradering av samlarkort, såväl sportkort som fotboll och hockey som pokemonkort. Vi reder ut frågor som varför gradera samlarkort, hur graderar man samlarkort och var graderar man samlarkort.

Vill du komma igång med att sälja samlarkort både snabbt och säkert kan eBay starkt rekommenderas. eBay är troligtvis världens största marknadsplats för samlarobjekt, vilket ger dig möjlighet att maximera värdet på dina bilder.

I kategorin Sports Memorabilia hittar du en rad underkategorier där du kan lista dina objekt.

Vad innebär det att gradera sina samlarkort?

Gradering av samlarkort innebär att ett korts skick och kvalité granskas av en auktoriserad aktör. Som bevis på att kortet blivit professionellt kontrollerat, förseglas kortet i regel i en speciell behållare eller ’case’ (på engelska även kallat ’slab’) tillsammans med ett certifikat som intygar äktheten, skicket och betyget – den så kallade graden.

graderad fotbollskort med messi
Bilden illustrerar ett graderat kort från Becket Grading. Notera plastbehållaren som omsluter kortet och certifikatet i guld som berättar att kortet är Gem mint med grade 9.5
fotbollskort kylian mbappe
Bilden illustrerar ett kort som inte är graderat, ett så kallat ’raw’ eller ’non graded card’.

Det finns idag två standarder för grade eller betyg. Dels har vi heltalsskalan, där korten graderas enligt modellen 1-10. Något som tillämpas av Collector Universe INCs varumärke PSA.

Dels har vi också halvtals-skalan, där korten graderas enligt 1-10 men där korten även kan tillskrivas halvtal. Exempelvis 7.5 eller 9.5. Den senare tillämpas av Becket Grading och SGC.

Gemensamt för de bägge är att 10 är högsta grad.

Utöver att korten får en grade och därmed ett äkthetsbevis, så registreras korten också i en databas vilken är öppen för sökningar. Vanligen är det intressant att utläsa hur stor populationen är av ett specifikt kort, den s.k. pop-counten eller att också söka på ett korts ID nummer för att säkerställa att det är rätt kort.

Varför gradera samlarkort?

Det finns några anledningar till varför det kan vara intressant att gradera sina samlarkort.

De två främsta är framförallt för att värdet generellt är högre på ett graderat kort, det vill säga du förstärker dina möjligheter att få mer betalt om kortet är graderat. Den andra anledningen är att korten genom att förseglas också är bättre skyddade mot stötar, smuts och annat som riskerar att skada dina kort med tidens gång.

Andra aspekter som är intressanta att ta i beaktning om du fortfarande är frågande till varför man väljer att gradera sina samlarkort är

  • Du får en oberoende och professionell bedömning av kortets skick vilket kan underlätta ett byte eller en försäljning
  • Du kan lättare bedöma kortets värde över tid, då du får tydligare referenspunkter på marknaden.

Gradera samlarkort för att öka värdet på korten

En av de två främsta anledningarna till att gradera samlarkort är att det i regel resulterar i ett högre värde för kortet. Det är dock inte alltid fallet, du behöver idag på de flesta kort få en grade som är 9 eller bättre för att ett graderat kort ska trumfa ett ograderat kort.

Att värdet på samlarkortet oftast ökar när det är graderat beror på att dess skick är professionellt verifierat och att kortet är äkta. Förtroendet för kortet ökar och marknaden är i regel större. För marknader som saknar underliggande värde är förtroendet det enda kapital vi har att förhålla oss till. Med andra ord, vi litar på att objektet är äkta och att det är värt vad det är värt.

Här skiljer sig samlarkort inte mycket åt från sedlar och mynt. Vilka präglats med statsmaktens vapen eller monarkens avbild som ett bevis för sin äkthet.

En vanlig invändning från delar av hobbyn mot att gradera samlarkort är att det bara är intressant när du vill sälja dina kort, då den potentiella värdeökningen och dess bevisade äkthet endast är intressant i detta fall. Det leder oss in på den andra av de två främsta anledningarna till att gradera samlarkort.

Gradera samlarkort för att bättre skydda korten

Ett graderat kort förseglas av graderingsföretaget i ett s.k. case. Det betyder att kortet kan inte tas ut. Ett case är i regel betydligt mer stöttåligt än exempelvis en one touch och dess förslutning hindrar i regel korten från att dra till sig smuts och dam, vilket tenderar att vara vanligt om kortet förvarats i en top loader med sleeve.

Värt att tänka på är dock att även graderade kort är känsliga för påverkan av solljus och bör helst förvaras mörkt för att bibehålla sina färger. Autografer är särskilt känsliga för längre perioder av solljus. Ett kort som bleknat eller fått färgförändringar är i regel mindre eftertraktade och tingar ett lägre värde, trots att kortet är graderat.