Kategorier
Guider

Vad är hockeykort värda?

Oberoende av om du samlade när du var ung och precis kommit tillbaka till hobbyn, om du precis börjat samla eller om du är en erfaren samlare så finns det en fråga som förenar – vad är mina hockeykort värda?

Här följer några enkla och konkreta tips som kan hjälpa dig att bli bättre på att själv värdera dina hockeykort. Om du vill ta dig igenom guiden enklare och snabbare följer här ett index:

Vad är värde egentligen och hur får hockeykort och andra samlarkort ett värde?

Innan vi kommer ner på vad dina hockey- och andra samlarkort är värda kan det vara bra att inleda med att prata lite kort om vad värde är och hur värde uppstår kring samlarkort.

Till skillnad från klassiska tillgångsslag så som aktier, fonder, räntebärande tillgångar, råvaror och fastigheter är hockey- och andra samlarkort i regel värdelösa. De saknar ett reellt värde, på samma sätt som kontanter skapar ett reellt värde. Detta beror på att det finns inget annat underliggande värde i tillgången än pappret det är tryckt på.

Värdet uppstår först när det finns minst två personer på marknaden – en köpare och en säljare, där bägge angett och accepterat ett pris och visat ett tilltro på såväl tillgången som priset.

Översatt till penningmarknaden, skulle marknaden imorgon säga att ’vi accepterar inte längre svenska kronor, dom är inte värda något’ så skulle våra tryckta tjugor och hundralappar inte vara värda mer än pappret de är tryckta på.

Tillbaka till samlarkortsmarknaden, i samma stund marknaden tappar förtroendet för tillgången upphör värdet. Därför är samlarkortsmarknaden otroligt sårbar i händelse av kopiering eller manipulering av kort.

När vi pratar om värdering av hockeybilder är det också viktigt att separera de två begreppen värde och pris. Minns att: pris är vad du betalar, värde är vad du får.

Så hur uppstår då ett värde på hockeybilder? Värde uppstår när det a) finns ett begränsat utbud b) finns minst två intressenter som vill äga objektet och rent krasst säger ’värdet är större än priset’.

Därifrån kan värdet antingen öka (utbudet blir mindre, intressenterna blir fler) eller minska (utbudet ökar, intressenterna blir färre) typiska faktorer som driver värdet

 • Spelaren står för en eller flera prestationer eller skapar på annat sätt uppmärksamhet vilket attraherar fler intressenter till marknaden
 • Spelaren säljs eller byts till en organisation med fler supporters (fler potentiella intressenter)
 • Faktorer (scouter, agenter, media m.m.) i omvärlden som påverkar marknadens intresse
 • Skador.

En begrepp som är bra att bära med sig när du köper eller säljer hockeybilder och andra samlarobjekt:

Where attention goes, value will follow

Utbud förtjänar sin egen sektion

En viktigt begrepp inom hobbyn att ha i minnet är scarcity, översatt till svenska brist, knapphet eller sällsynt. Desto mer sällsynt ett objekt är, desto mindre marknad behövs för att upprätthålla ett värde. Med andra ord är scarcity en av dina bästa försäkringar i hobbyn.

För oss födda under 70- och 80-talet som samlade hockeybilder under 90-talets guldera är det här värt att notera. Våra bilder är över stora delar av linjen värda slim and none till följd av marknadens mekanismer. Där det finns en stor efterfrågan skapas i regel också ett utbud för att matcha denna efterfrågan.

Något som också skedde under 90-talet. En tydlig distinktion till dagens marknaden, idag har marknaden inbyggda skyddsmekanismer vilket helt saknades då.

Med andra ord, om du hittat hit för att få en bild av vad dina gamla hockeykort är värda kommer du bli besviken. 90-talets extrema efterfrågan på samlarkort skapade inte bara ett utbud som matchade marknaden utan utbudet var på vissa håll rent av större än efterfrågan och producenterna saknade data för att minska produktionen i samma takt som efterfrågan avtog.

Varför är det bra att veta värde på sina hockey- och samlarkort?

För det första för att det är roligt! Värdet på sin samling kan liknas med poängställningen i ett spel. Det kan också vara värdefull att hålla lite tracking på hur ditt värde förhåller sig till hur mycket pengar du stoppat in.

Precis som inom spel om pengar gäller, ”satsa inte mer än du har råd att förlora”.

För det andra, att bli duktig på att värdera sina samlarkort är en förutsättning för att såväl utöka som utveckla din samling. Med andra ord, du kommer förr eller senare att vilja köpa eller byta kort och i vissa fall kommer du även att vilja sälja hockeykort.

Hockey och andra samlarkort kan ha olika värde för olika samlare

I takt med att du utvecklar din samling, jag säger utvecklar snarare än utökar då jag skulle vilja definiera ett antal olika aktörer (samlartyper) eller personas inom hobbyn. Dessa samlartyper kan också vara bra att bära med sig när du definierat ditt pris för ett objekt, då objektet kan ha olika värde beroende på vem köparen är.

 • Traditionella samlare
 • Värdedrivna samlare
 • Flippers

Så här ser jag på de tre olika samlartyperna:

Traditionella samlare

Har typiskt en PC (personal collection) som kretsar kring en eller några enskilda spelare, ett eller flera olika set, ett eller några enskilda lag. Målsättningen är oftast att utöka samlingen till den nivå att den inte längre går att utöka då samlaren anskaffat alla kort. Med effekten att samlaren tenderar att sitta med en större mängd objekt som saknar intresse på marknaden och succesivt förlorar i värde.

Värdedrivna samlare

Har typiskt också en PC som kretsar kring spelare, lag eller set men vars fokus i synnerhet är att äga objekten överst i hierarkin. Typiskt de mest exklusiva korten, parallellerna med längst print run, korten med on card autos, match worn jerseys /patches eller rent av kort med jersey numbers.

För den värdedrivna samlaren går kvalité i regel före kvantitet, varvid han eller hon kan vara transaktionsdriven i den mening att hela eller delar av samlingen löpande avyttras för att anskaffa de objekt som långsiktigt har störst möjlighet att bibehålla intresse.

Flippers

Termen flippers kommer av engelskans making a flip, eller to flip och sneakerskulturen vilket innebär att du köper något idag med förhoppningen att det är underprisat för att senare (idag, imorgon eller nästa månad) sälja objektet med en profit (vinst)

I finansiell mening är det här att likställa med att trade’a.

Inom framförallt den amerikanska hobbyn har det sista året kommit att pratats allt mer om sports cards investment, eller investerare. Det har blivit otroligt populärt att investera i hockeykort, baseballkort och andra typer av samlarkort.

Men givet att samlarkort saknar ett underliggande värde och helt bärs av marknadens intresse tycker jag att termen investera blivit utnött, i syvende och sist handlar det för de allra flesta om att nå en avkastning. Därför håller jag mig till de tre samlartyperna ovan.

Konkreta faktorer som påverkar värdet på dina samlarkort

Så – nu när vi har resonerat lite kring hur samlarkort får sitt värde, varför det är bra att hålla koll på värdet och att samlarkort kan ha olika värde för olika typer av samlare är det väl läge att gå in på några enkla och konkreta tips?

Skick

Kortets skick är en av de viktigare faktorerna när du gör en värdering. I regel gäller – desto bättre skick, desto högre värde.

När det gäller skick är det fyra aspekter du behöver ta i beaktning.

 • Hörnens kvalité: samtliga fyra hörn på kortets bägge sidor ska vara skarpa och sakna kantstötningar och s.k. ”hundöron”
 • Kanterna: ett kort med bra kanter saknar är skarpa, bilden på kortet har inga ”färgsläpp” eller andra markeringar längst kanterna
 • Ytan: ytan ska vara fri från jack eller andra märken. Önskar du gradera ditt kort är det också viktigt att kortet inte har några fingeravtryck
 • Centrering: det här kan vara det svåraste att få ett grepp om som ny samlare. Ett kort i bra kvalité har ett objekt som är centrerat i förhållande till kortets form. Har kortet ramar är en bra tumregel att försäkra sig om att avståndet är lika mellan ramen och kanten. Såväl till vänster som till höger, samt uppåt och neråt.

Ett kort i ett bra skick är i regel attraktivare och exklusivare i en samlare ögon.

Scarcity

Som vi berörde redan under sektionen utbud är graden av scarcity en stark pris och värdedrivare. Dels kan ett sällsynt objekt för rätt samlare vara oerhört värdefullt, samtidigt som dessa objekt i regel står emot bättre på en fallande marknad.

Här är några faktorer att ta i beaktning för att bedöma hur sällsynt ett kort är:

 • Är kortet numrerat – vissa inserts och parallells kommer idag med en numrering. Detta är en av flera skyddsmekanismer som kommit till för att minska överutbudet. Desto lägre numrering, desto exklusivare är kortet allt som oftast
 • Vad har kortet för pack odds och hur stort är settet, med andra ord. Hur svårt är det specifika kortet att träffa
 • Är kortet ett rookiekort? Rookiekort är exklusiva av den enkla anledningen att de är koncentrerade till en spelares första år i ligan. Det händer ibland att det släpps s.k. re-prints, men dessa uppnår aldrig samma värde som de riktiga rookie-korten
 • Är kortet från den första upplagan av ett set eller en serie?
 • Om kortet har en jerseypatch, är den game used eller player worn? Om du rent av har förmågan att identifiera från vilket tillfälle den ev. tröjan härstammar och det skulle visa sig vara ett väldigt speciellt tillfälle kan kortet mångdubblas i värde. En annan aspekt som är värd att ta i beaktning är hur många färger har patchen. Desto fler färger, desto exklusivare del av tröjan har använts och desto färre liknande exemplar finns det
 • Om du ex köper in på en spelares second year cards eller vill bygga en värdedriven samling på en enskild spelare eller ett enskilt lag. Leta efter paralleller vars färg matchar färgerna på bilden.

Marknad och efterfrågan

Desto större marknad och efterfrågan desto högre pris och värde. Samlarkort med bilder på lag som ex LA Lakers (NBA), Montreal (NHL) eller Yankes (MLB) är i regel mer eftertraktade givet att de är större marknader (större fanbase) Det samma gäller då enskilda spelare i dessa lag.

Vidare är en spelare som Lebron James mer intressant för en större skara samlare än ex Jonas Jereboko. Likväl som att Crosby väcker större intresse än Gabriel Landeskog.

Här kommer även en spelares legacy in i bilden. En dekorerad spelare har större potential att bli ihågkommen imorgon och kan därigenom bibehålla eller rent av se sitt värde stiga.

Potential och framtidsutsikter

Ett exempel här är dagens rookiekort. Dessa tenderar att vara oerhört högt prissatta till följd av marknadens förväntan om spelarens utveckling. I NHL är Connor McDavid ett bra exempel, hans kort är inte bara högt värderade för att han är världens bästa spelare. Utan också för att han förväntas vinna Stanley cup, fortsätta leverera och slutligen nå hall of fame.

I stort väldigt likt en aktie vilken värderas utifrån sin framtida förväntade avkastning. Ibland infaller vinstvarningar (vinstutsikterna matchar inte löftena) vilket leder till prisfall.

Konkreta tips – Så värderar du dina samlarkort

Becket value

Alla gamla samlare där ute – Beckett är fortfarande a thing. Om än i något annan form än vad vi minns från forna dagar. I dag är Beckett i huvudsak ett graderingsföretag, som graderar (bedömer) ett samlarkorts skick.

Men tidningen och priguiden Beckett finns fortfarande kvar. Prisguiden finns i dag i digital form (kräver ett medlemsskap) och erbjuder fortsatt en price range som blivit något av ett riktmärke. I synnerhet för den svenska hobbyn där det återkommande refereras till BV eller Becket value som oftast avser det högre värdet i rangen.

Ebay

Då Ebay är den största marknadsplatsen för att köpa eller sälja kort är det en väldigt bra kanal att vända sig för att få en indikation om ett korts värde.

Här är det dock viktigt att göra skillnad på vilket pris som erbjudits till marknaden (det utannonserade priset) och det faktiska försäljningspriset.

För att ta reda på det faktiska försäljningspriset:

1 – Navigera dig till eBays sektion för hockeykort

2 – Gör en sökning på ditt kort. Klicka på Advanced längst upp till höger i bild

3 – Kryssa i alternativet Sold listings och klicka därefter på Search

4 – Sortera sökresultatet utifrån Ended recent first för att se de senaste genomförda försäljningarna.

I vissa fall, som i det andra exemplet ovan så accepterade säljaren Best offer, varpå eBay inte visar det faktiska priset. I dessa fall kan du använda dig av en extern tjänst, så som exempelvis Watchcount för att få reda på det fakiska slutpriset.

1 – Klistra in sökningen i Watchcounts sökfält, leta upp ditt objekt och klicka på länken here on eBay

2 – Som framgår så accepterade säljaren ett bud på $394,66

Sätt kortet i en kontext

I vissa fall kan det vara så att sätta ett pris eller få grepp om ett värde, exempelvis i fall där inget liknande kort sålts. Du kanske har turen att sitta med ett s.k. 1 on 1. Det enda i sitt slag.

Då kan det vara värdefullt att sätta kortet i en kontext eller sammanhang, helt enkelt sätta kortet i relation till andra liknande objekt på marknaden.

Här kan vi ta en av mina egna köp, kraftigt förenklat för att illustrera min poäng.

För en tid sedan så köpte jag Kobe Bryant Prizm 2012-2013 för ca $60. Helt enkelt detta kort:

Vi kan bortse från att jag i det här fallet faktiskt hade priset på identiska kort att förhålla mig till. Det jag tittade på var snarare kortet nedan, Lebron James Prizm 2012-2013, vilket vid tidpunkten gick för runt $250-270.

Om vi stannar upp och går igenom min tankeprocess så blir min definition av kontext tydligare:

 • Kobe har 5 st ringar mot Lebrons 3 st
 • Kobe har 18 st All star appearance mot Lebrons 16 st
 • Kobe har 4 st All star MVP mot Lebrons 3 st.

Kobe spelade till 38 års ålder och om Lebron fortsätter lika länge, dvs 3 år till har han chansen att komma ikapp och kanske rent av förbi i antal ringar.

Lebrons har alltså potentialen att verkligen cementeras som the Goat behind Jordan och skulle då i realiteten motivera ett väsentligt högre pris (och därmed värde) än Kobe. Men så mycket som 4 ggr mer? Låt säga att Lebron också stänger karriären på 5 st ringar – är då bägge korten värda $60 eller $250?

2 svar på ”Vad är hockeykort värda?”

Hejsan. Jag har ett kort på mats Sundin o Peter Forsberg. Som står ut lite. O ej är kantstött. Vad kan de vara värde i detta kort. Är globe vm 95

Hallå Jerry!
De senast sålda på eBay ligger på mellan $1-3 USD, men de uppskattas sannolikt mer av samlare hemma i Sverige. Testa att söka efter någon av de svenska hockey-kortsgrupperna på Facebook (ett tips är gruppen ’Hockeykort och Samlarbilder’ som sannolikt är den största) Lycka till!

Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *